Lakkstift

Multona

41-AK0501400


Medlemspris:

44 Nok
Ikke medlem: 49 Nok

- +
Ikke på lager

Nettlager

Ikke på lager

Se lagerstatus i butikk

Sikkerhetsdata
warranty warranty

Fare

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Etter 1272/2008/EU I, 1.5.2 ingen merking på futasjene <125ml med: H225, H319, P210, P280, P303+361+353, P305+351+338, P337+313 Varsel ! Farlige luftveisdråper kan oppstå ved spraying. Inhaler ikke spray eller spraytåke. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

oversettelse kommer