Treehugger

Bærekrafig transport og logistikk

Transporter og logistikk er et prioritert område hvor vi jobber kontinuerlig for å oppnå høyere effektivitet og redusert miljøpåvirkning.

Dette arbeidet medfører i tillegg positive økonomiske effekter for konsernet. Når vi kjøper transporttjenester stilles krav til høy effektivitet. Det skjer gjennom at vi eksempelvis øker lastegraden og minimerer antallet omlastninger. På den måten reduserer vi antall transporter og dermed også drivstoff-forbruk. Et konkret mål for transporter er at samtlige distribusjonsbiler av lastebilmodeller skal ha et lavere CO2-utslipp enn 200 gram/km.