Treehugger

Energioppfølging og farlig avfall

Å jobbe med energispørsmål er både interessant og lønnsomt. Mekonomen har som et av våre miljømål å måle vårt energiforbruk. Hvis vi kan måle og vise våre medarbeidere hvilke forbedringer vi oppnår, så synliggjør vi hvordan vi selv kan påvirke strømforbruket.  

Mekonomen jobber med avfallshåndtering på alle plan, men vi har valgt å legge størst vekt på de avfallsfraksjonene som kalles farlig avfall. Vi har sentrale avtaler med store velkjente leverandører for å sikre at vårt farlige avfall ikke havner på feil sted. Det farlige avfallet oppbevares på en måte som gjør at ikke lekkasje kan oppstå, som i sin tur kan renne ned i avløp eller forårsake brann. Både verksteder og butikker deltar i denne satsningen.