Treehugger

Mekonomens arbeid for bærekraft

Vi på Mekonomen vil ta ansvar for den miljø- og samfunnspåvirkningen som vårt arbeid medfører.

Gjennom flere år har vi drevet et aktivt miljø- og kvalitetsarbeid i hele organisasjonen, hvor de viktigste spørsmålene er å jobbe med transport, energiforbruk og kjemikalier.

I 2010 innførte vi nye miljø- og bærekraftsstrategier, en satsning som på sikt skal gjennomsyre hele organisasjonen – fra leverandører til den enkelte medarbeideren.

Vi jobber aktivt med ulike ledelsessystemer for å sikre vårt arbeid med miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljø. Vi holder obligatorisk miljø- og kvalitetsopplæring for våre egne verksteder og alle medarbeidere må gjennomgå en webbasert miljøutdanning.

Vi fokuserer også på vår kjemikalie- og avfallshåndtering og samtlige butikker har innført kildesortering. Overfor leverandørene har vi vår Code of Conduct som må følges for at vi skal handle av dem.

Dette er bare noen eksempler på hva vi gjør. Du kan lese mer om vårt arbeid for bærekraft under respektive menyer til venstre.