Start et Mekonomen bilverksted

Mekonomen er et av Norges sterkeste varemerker. År etter år er vi på topp i ranking i ulike undersøkelser. Det er selvfølgelig ingen tilfeldighet, vi jobber hardt og målrettet med å bygge varemerket Mekonomen sammen med våre bilverksteder. For å beholde vår posisjon som Norges største bilverkstedkjede skal vi fortsette å være best i klassen når det gjelder service, kompetanse og kvalitet på utført arbeid.

Konseptet Mekonomen Bilverksted har som hovedhensikt å forsterke uavhengige verksteders konkurransekraft. En av de største utfordringene er teknikken i dagens biler – en mekanikers viktigste verktøy er ikke lenger skiftnøkkelen. Databasert utstyr og teknisk kompetanse er en forutsetning for å lykkes, og dette området er nå et av våre høyest prioriterte. Innenfor rammen av Mekonomen Bilverksted har vi utdanning, administrativ hjelp, finansieringsløsninger og ikke minst; markedsføring og profilering.

Med disse byggesteinene får du riktige forutsetninger for å bli et fremgangsrik bilverksted. Et verksted fylt av kunnskap og drevet av fremgang – med andre ord; et Mekonomen Bilverksted!