Ikke vasket? Så pinlig er det å kjøre en skitten bil

Ikke vasket? Så pinlig er det å kjøre en skitten bil

Skitt sliter på bilen. Forurensinger angriper ulike typer materialer, ikke minst lakken. Skitt kan også innkapsle fukt som sammen med salt øker risikoen for rustangrep.
Dette vet mange av bileierne, men mange vegrer seg fortsatt for å vaske bilene sine regelmessig. Åtte av ti vasker bilen en gang i måneden eller mindre, og når det først skjer, så er det ikke for å beskytte bilen. I en undersøkelse utført av Kantar Sifo, forteller bileiere at hovedårsaken til vask er at det til slutt vil være for pinlig å la være.

 

Mange vasker hjemme
Undersøkelsen, som er bestilt av OKQ8, avslører også at mange bruker automatvask for å holde bilene rene, 66 prosent av 1 227 respondenter sier at de kjører gjennom en automatvask minst en gang i året. Fire av ti sier også at de vasker bilen hjemme flere ganger i året - selv om de vet at det kan bety at forurenset vann renner ned i grunnvannet. Kvinner er generelt mer miljøbevisste enn menn innen bilvask. 25 prosent av kvinnene anser at miljøaspektet er viktigst når man bestemmer seg for å vaske bilen, for menn er prisen ofte den vanligste. 24 prosent lar lommeboken styre når bilen skal vaskes og kostnaden blir viktigere jo yngre bileieren er.

 

Stoler ikke på at det blir rent
Ifølge undersøkelsen er det fortsatt en rekke myter blant bileiere. For eksempel synes 44 prosent at bilen ikke blir like ren i en automatvask som når man vasker den for hånd. 29 prosent er bekymret for at automatvasken skal gi skader på lakken, 36 prosent synes det er verre for miljøet å vaske ofte og 17 prosent mener at bilen ikke blir skikkelig ren når man bruker miljøvennlige rengjøringsmidler.

Publisert: October 09, 2017