Forskere: Din oppførsel i trafikken kan smitte andre

Forskere: Din oppførsel i trafikken kan smitte andre

I studien, som omfatter ca. 9 000 førere fra 15 europeiske land, er 87 prosent av bilførerne enige om at når en person kjører hensynsfullt i trafikken så kan den gode oppførselen smitte over og få dem selv til å bli med hensynsfulle.
Kan starte en kjedereaksjon

Samtidig forteller 55 prosent at når de blir irriterte på andre førere så er det lett å ta ut frustrasjonen på en annen bilfører senere. Konklusjonen er at en handling av vennlighet eller aggresjon kan starte en rekke hendelser som enten skaper et tryggere eller farligere trafikkmiljø for mange.
– Bilførere rundt oss påvirker oss mye i hvordan vi selv oppfører oss i trafikken. I de aller fleste situasjonene på veien vil førere svare med gjensidighet. Men ettersom interaksjonene på veien er forbigående så er gjensidigheten ofte indirekte; vårt svar gis til en helt annen fører senere på vår bilreise noe som skaper en dominoeffekt, sier Dr Chris Tennant på London School of Economics som ledet forskningsprosjektet.
Det er viktig å takke

I følge undersøkelsen kommer det frem at det er en positiv oppførsel som er viktig; Nemlig å takke hverandre i trafikken. 90 prosent sier at de setter pris på en takk og mange av de spurte bilførerne innrømmer at når en annen fører unnlater å si takk så blir de mer utsatt for å kjøre offensivt ved neste interaksjon i trafikken.
–  Det finnes mange måter å være hensynsløs på; hyle, gestikulere, tute, konkurrere og skremme. Alle disse oppførslene fører til en mindre sikker kjørekultur. Men det er måter å vise positiv oppførsel i trafikken som er veldig kraftfulle; slippe andre førere foran deg i trafikken, ha øyekontakt og si takk når andre lar deg kjøre forbi eller unnskyld når du hindrer andre. Disse gestene bidrar til en mer hensynsfull og sikker trafikkultur, sier Tennant.

Publisert: November 30, 2016