Guide – dypdykk i motorolje

Guide – dypdykk i motorolje

En motorolje har flere funksjoner. Den viktigste er å smøre, det vil si holde friksjonsflatene i motoren atskilte. Men en motorolje bidrar også til å kjøle motoren, forhindre korrosjon og å holde den ren for sot og annet.

 

Kontakt butikken ved kjøp av olje

Når du skal kjøpe motorolje, bør du alltid se i bilens håndbok hva som anbefales. Hvis du er usikker, kontakt en butikk. Moderne motorer utvikles nemlig ofte i samarbeid med oljeprodusenter for å optimere nettopp den motorens ytelse. Alt for å redusere drivstofforbruk og slitasje.

En god start for å finne ut hvilken olje bilen din bør bruke, er å fastslå om den krever helsyntetisk eller delsyntetisk motorolje.

 

 

Men hva er forskjellen?

– Alle motoroljer består i grunnen av basisolje og et antall tilsetninger. Helsyntetiske motoroljer består av syntetiske, foredlede basisoljer, og er mer stabile. De gir spesielt fordeler ved høye og lave temperaturer, sier Magnus Blommé hos Mekonomen.

– Delsyntetiske oljer, som også kalles halv- eller semisyntetiske, inneholder en mindre andel foredlet olje.

 

Hva innebærer viskositet?

– Viskositet angir enkelt sagt hvor tykk en væske er. Væsker som er tynne og har lav viskositet, er lettflytende. En væskes viskositet er imidlertid ikke konstant, den endrer seg med temperaturen, forklarer Magnus Blommé.

– Motorolje blir tykkere når den er kald og tynnere når den er varm. Så når man produserer den, sikrer man at den blir tilstrekkelig tykk ved høy temperatur slik at den kan danne en beskyttende oljefilm på motorens deler. Og ved lav temperatur skal den være tynn nok til at den raskt kan nå, og smøre, de viktige motordelene.

Det vanligste i dag er multiviskositetsoljer som er utformet for å fungere ved flere ulike temperaturer, såkalte multigrade-oljer.

– Med en slik olje trenger du ikke å bytte olje etter årstiden.

 

 

Oljen flyter bedre

Multigrade-oljene har to SAE-klassebetegnelser.

– For eksempel 0W-40. Det laveste tallet før ”W” angir oljens viskositet ved lave temperaturer – jo lavere tall, desto bedre flyteevne har oljen. En 0W-olje er pumpbar ned til -35 grader, mens en 15W-olje ikke kan tas opp av motorens oljepumpe ved temperaturer under -20 grader, forteller Magnus Blommé.

På motsvarende vis angir viskositetsklassebetegnelsens andre del, tallene etter ”W”, oljens viskositet ved høye temperaturer. Jo høyere tallet er, desto bedre klarer oljen høye temperaturer.

– Det er imidlertid viktig å huske på at viskositet ikke sier noe om oljens kvalitet.

 

Hvis to oljer har samme klassifisering og viskositet, men det er stor forskjell i pris – blir man lurt da? Eller er dyrest best?

– En av alle de tilsetningene som kan finnes i en olje, og som gir en spesifikk egenskap, kan faktisk koste tusenvis av kroner per centiliter. Så ja, prisforskjellen skyldes ofte slikt som du ikke ser, avslutter Magnus Blommé.

Kvalitet koster, altså.

Tenk på ...

… at moderne bilers avgassrensing krever at du bruker anbefalt olje for at den skal fungere korrekt. … at nye biler også bruker olje, så kontroller nivået ofte. … at hard kjøring, eller kjøring med last/campingvogn, kan påvirke oljeforbruket. … at hvis du har en eldre bil som er kjørt på mineralolje av dårlig kvalitet og går over til en bedre syntetisk olje, så kan du bli nødt til å skifte olje og filter snart igjen. Bedre syntetisk olje inneholder nemlig ofte flere rengjørende tilsetninger, og det kan løse opp gamle avleiringer i motoren, som sot og koks.
Publisert: Januar 04, 2016