Guide: Slik bruker du startkabler når batteriet er utladet

Guide: Slik bruker du startkabler når batteriet er utladet

Bilbatterier lades oftere ut når det er kaldt ute. Dette skyldes delvis at vi ofte bruker flere elektriske funksjoner når utetemperaturen er lav. Parkeringsvarmer, vifte og setevarmer er funksjoner som krever mye energi, og hvis du kjører korte avstander rekker ikke batteriet å lades opp nok. At batterier ofte lades ut på vinteren kan også skyldes i at skader i batteriet viser seg først når temperaturen er lav.

 

Bra forsikring

Å alltid å ha startkabler i bilen er en god forsikring. Da kan man ofte få hjelp av en snill medtrafikant som deler sin strøm med deg. Men før du åpner panseret og kobler på ledningene er det en del å huske på:

 

Verneutstyr
Et utladet batteri kan være skadet, og knallgass kan dannes med en eksplosjon som en konsekvens. Derfor anbefales det alltid å bruke vernebriller og hansker når du lader et bilbatteri.

 

Slå av tenningen
Når du lader et batteri med startkabler, må du først slå av tenningen på den utladede bilen. Skru også av alt som trekker strøm, for eksempel forlykter og setevarmer. Den hjelpende bilen kan med fordel stå på tomgang for at generatoren skal gi strøm.

 

Hold kablene separat
Ved tilkobling av de to startkablene må de ikke være i kontakt med hverandre. Hold derfor bare en om gangen i hendene dine.

 

Start med plusskabelen
Begynn med å koble den røde plusskabelen til batteripunktet på hjelpebilen og koble den til den positive polen i batteriet i den utladede bilen. I moderne modeller kan batteriet være skjult. Da finnes det en spesiell plussplugg å feste den på istedenfor. Den er som regel rød-markert og merket med et plusstegn. I instruksjonsboken står det hvor du finner den.

 

Fortsett med minuskabelen
Koble den svarte minuskabelen til minuspolen til den hjelpende bilen. Finn et jordpunkt i motorrommet på den utladede bilen på f.eks. motorblokken eller en ulakkert karosseridel. Ikke koble den til minuspolen til batteriet på den utladde bilen.

 

Vent noen minutter før du starter
La bilene være koblet til hverandre noen minutter slik at litt strøm blir overført til det utladede batteriet. Pass på at ingen står mellom de to bilene og prøv å starte. Ikke noe som skjer? Test et annet jordpunkt for den svarte kabelen. Skjer det fortsatt ikke noe? Da kan batteriet være alvorlig skadet og må byttes ut.

 

Ikke slå av motoren
Når motoren starter - la den stå på tomgang. Det tar nemlig tid å lade opp batteriet skikkelig og risikoen er stor for at du må gjenta hele prosessen hvis du slår av motoren for tidlig.

 

Koble fra hverandre
Koble startkablene fra hverandre i omvendt rekkefølge. Så start med å fjerne den svarte kabelen fra den utladede bilen og deretter fra hjelpebilen. Legg den bort slik at du ikke risikerer å komme borti den. Så kan du koble fra den røde kabelen fra den utladede bilen, og deretter fra hjelpebilen.

 

Kjør en stund
Kjør bilen en lengre stund slik at batteriet kan lades opp ordentlig. Når du får mulighet, lad batteriet skikkelig med en batterilader.

Publisert: November 02, 2018