Må jeg ha nærlys eller holder det med kjørelys?

Må jeg ha nærlys eller holder det med kjørelys?

I den norske kjøretøyforskriften § 28-4 er kjørelys definert nokså nøyaktig (her vist pkt. 11 og 11,5):

  • Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.
  • Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys. Kjørelys skal være koplet slik at det automatisk slukker når bilens lysbryter slås på. Bilens øvrige lys utstyr må kunne betjenes over lysbryter som vanlig, uavhengig av kjørelyset.

 

Det er imidlertid et EU-direktiv fra 2008 som spenner ben under den norske forskriften. Den slår fast at det ikke lenger er krav til kjørelys bak og resultatet er at det selges biler i Norge som ikke har automatiske kjørelys bak. Direktivet kan nemlig overstyre den norske forskriften. Den norske forskriften er ikke oppdatert i forhold til dette. Direktivet er også et ledd i en harmoniseringsprosess som tar sikte på at forskjeller i regelverk mellom forskjellige land utjevnes. Dette skal være av hensyn til bilprodusentenes behov for å slippe å tilpasse bilene for forskjellige markeder.

 

Som fører av bilen har man alltid ansvar. Veitrafikklovens §3 lyder slik:

  • Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen

 

Slik forholder du deg til alt dette:

  • Sjekk om baklysene lyser sammen med kjørelysene foran når motoren er i gang og lysbryteren står i posisjon «0».
  • Hos noen bilmodeller lyser ikke instrumentbelysningen når motoren er i gang og kjørelyset er tent. Dette er normalt en indikasjon på at baklysene ikke lyser heller.
  • Lyser ikke baklysene sammen med kjørelyset foran, må minst nærlyset tas i bruk når man ikke har dagslys, altså ved daggry, skumring, kraftig nedbør, tåke, kraftig overskyet vær og i tunneler.
  • Se etter om lysbryteren har en posisjon «AUTO». Hvis ja, sett bryteren i denne stillingen. Normalt vil bilen da være utstyrt med sensorer som måler lyset og automatisk innkobling av nærlyset inkluder baklysene og skiltlys når lysforholdene blir dårlige. Konferer med bilens instruksjonsbok for mer informasjon.
Publisert: November 21, 2016