Advarsel: Så raskt kan du blir lurt ved bilsalg

Advarsel: Så raskt kan du blir lurt ved bilsalg

Ifølge BRÅ (Brottsförebyggande Rådet/Sverige) gikk svindelforbrytelsene litt ned i 2021, men antallet svindelforbrytelser har fortsatt økt over en 10-årsperiode, så du må være på vakt. Statistikk for 2020 snakker om over 218 000 anmeldelser, mot 204 000 i 2016. Mange av sakene dreier seg om bilsvindel, men nøyaktig hvor mange er usikre – rapporter, varsler og tips som kommer inn til Nasjonalt svindelsenter tyder på at bilsvindel øker dramatisk.


Svindel knyttet til brukte kjøretøy

Ofte er forbrytelsene knyttet til salg av brukte kjøretøy. En tilnærming som er vanlig å bruke er når useriøse bilmeglere lurer privatpersoner som ønsker hjelp til å selge bilene sine.

Noen svindlere plukker opp kunder ved å ringe nettannonser og utgi seg for å være interessert og at de representerer et tilsynelatende legitimt selskap/organisasjon. I realiteten skjuler systematisk kriminell virksomhet seg bak personen. Det innebærer å bruke ulike metoder for å lure folk ut av bilene sine. Det kan for eksempel skje at de lurer offeret til å gjennomføre et eierskifte før utbetalingen er utført.

Det er mulig å beskytte seg mot denne typen kriminalitet så lenge man er oppmerksom og tar en rekke sikkerhetstiltak.


For å unngå å bli lurt når du kjøper bil eller skifter eier, må du:


  • Gjør en skikkelig bakgrunnssjekk på spekulanten før du møtes, hvis det er vanskelig å få informasjon fra dataene du har fått oppgitt (for eksempel telefonnummer og navn) så kan dette være en varselklokke.
  • Gå aldri med på å møte spekulanten på et sted du ikke føler deg trygg, du bør møte på et sted som ikke er ensomt.
  • Gå under ingen omstendigheter med på prøvekjøringer.
  • Vær nøye med å skrive en skikkelig kjøpsavtale, hvor alle punktene dere er enige om er inkludert.
  • Husk at å endre eierskapsinformasjon hos Statens Vegvesen ikke er det samme som å overføre eierskapet til kjøretøyet.
  • Sørg for at kjøperen er den de sier de er! Be om legitimasjon, eierskiftet går ikke igjennom dersom opplysningene er feil. Dette kan bety at du forblir eier av en bil du ikke lenger har.
  • Eventuelle skader, parkeringsbøter og annet registreres på deg.
  • Det tryggeste stedet å avslutte en bilavtale er i bankfilialen din. Du vil da ha en bankkvittering på at du har mottatt pengene på kontoen din.
  • Gi aldri bilnøklene til kjøretøyet ditt før du er helt sikker på at du har fått betalt.
Oppdatert: August 09, 2022