Her er bilene som imponerer naboen

Her er bilene som imponerer naboen

Som et statussymbol er bilen viktig. Ifølge en ny Sifo undersøkelse synes menn at det bare er bolig og karriere som gir høyere status. Mest prestisje er det å eie en Ferrari, etterfulgt av Lamborghini og Porsche.
Også blant kvinnene som ble spurt i undersøkelsen er bilen et viktig statussymbol, men ikke på langt nær så viktig som for menn. Bilen kommer bare på sjetteplass, etter bolig, karriere, utdanning, helse og reise.

 

Forskjell på kvinner og menn

Undersøkelsen viser at kvinner og menn har ganske likt syn på hvilke biler som har høyest statussymbol, men det er forskjeller. For eksempel har Volvo, Chevrolet, Chrysler og Mini betydelig høyere status blant kvinner enn blant menn. Ferrari, Koenigsegg, Tesla, Mercedes-Benz, Land Rover og Audi har en klart høyere status blant menn.

Publisert: Kan 26, 2017