Undersøkelse: Klart vi vedlikeholder bilen selv

Undersøkelse: Klart vi vedlikeholder bilen selv

Mange liker å mekke litt på bilene sine. For noen handler det om å spare penger når det er tid for service eller reparasjon, for andre er det en morsom hobby å tilbringe tid med bilen i garasjen.

 

De fleste sørger for at bilen har væske

Nesten alle bileiere utfører vanligvis noe form for arbeid med bilene sine. Det vanligste man bruker gjøre er å fylle på ulike typer væsker, fire femdeler av alle sørger for at væsker som motorolje eller spylervæske er i bilen. Omtrent like mange vasker også bilene sine selv.

52% bytter også viskerbladene og 56 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier også at de selv bytter dekk når tiden er inne for det. 29 prosent bytter lyspærer og 36 prosent polerer eller vokser bilene sine.

 

Færre utfører service selv

Når det gjelder service er det færre som utfører jobben selv. 25 prosent av alle bileiere synes de har god kjennskap om bilservice, 9 prosent synes at de har veldig god kunnskap. Men det er bare 13 prosent som selv skifter olje i bilene sine og 6 prosent sier at de vanligvis reparerer og tar service selv. Samtidig er det 8 prosent som sier at de "gjør det meste selv" og 3 prosent som sier at de gjør alt selv.

Oppdatert: August 11, 2022