Viltulykker - Dette gjør du om uhellet er ute

Viltulykker - Dette gjør du om uhellet er ute

Antallet viltpåkjørsler har vært stabilt de siste årene. Med høyere hastighet på veiene  blir det ikke lettere å få ned statistikken over viltpåkjøringer. Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

 

Flere årsaker

Viltpåkjørslene medfører store samfunnsøkonomiske kostnader på materiell og personer, i tillegg til at det også er store lidelser for dyrene og de involterte.
–    Når det gjelder rådyr så kan de milde vintrene med god tilgang til mat være forklaringen. Rådyrene har rett og slett blitt flere, sier Joacim Lundqvist.
Å forklare hvorfor elgulykkene har blitt flere er vanskeligere. – Kanskje har tilgangen til mat også påvirket dette, men samtidig har ikke snømengden vært så stor at dyrene har blitt tvunget ut på veiene, forteller Joacim Lundqvist.

 

Meld fra

Om man blir innblandet i en viltulykke så er man pliktig til å melde fra om dette. Å bare kjøre videre uten å melde fra er straffbart og man kan få bøter. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørelsen. Følg aldri etter et skadet dyr selv. Politiet kontakter en jeger med særskilt kompetanse for å ta hånd om dette.

 

Dersom ulykken er ute - Husk dette

  • Ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet med varseltrekant og evt. nødblink.
  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800, som vil melde fra til viltnemda
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt – dette for å lettere kunne spore det skadede dyret.
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.
Oppdatert: Juni 16, 2022