Jobb i Mekonomen

Det skal være gøy å gå på jobben og du skal ha det bra når du er der. Som medarbeider hos Mekonomen er du som individ vår fremste ambassadør og merkevarebygger.

Vi er i dag rundt 1 600 personer som jobber i Mekonomen og hele vår virksomhet er basert på et felles verdigrunnlag som enklest kan beskrives gjennom fem nøkkelord: Kundeorientering, profesjonell, ansvar, kompetanse og fleksibilitet.

Alle våre medarbeidere har et felles ansvar for å utvikle Mekonomen i overensstemmelse med vår forretningsidé, vår visjon og vårt verdigrunnlag. Synet på våre medarbeidere bygger på respekt for det enkelte individ – og vi skal føle stolthet, samhold og oppmuntring i et godt miljø.