ProMeister Academy

ProMeister Academy er samlenavnet for vår interne utdanningssatsing og vårt fremste verktøy for å beholde og utvikle Mekonomens medarbeidere.

Ved hjelp av et omfattende utdanningsprogram skal vi øke kompetansen, fange opp talentfulle medarbeidere og sikre vår medarbeider- og ledertilførsel.

Vi vil at våre medarbeidere skal se på Mekonomen som en langsiktig arbeidsgiver som gir muligheter til så vel profesjonell som personlig utvikling.

Kompetanseutviklingens mange ansikter

Kompetanseutvikling kan skje på ulike måter, avhengig av person og situasjon. Den største delen av kompetanseutvikling skjer gjennom selve arbeidet, sammen med andre kolleger.

  • Tradisjonelle kurs og utdannelser
  • Introduksjonsprogram
  • Praktisk erfaring gjennom arbeid
  • Jobbe i samarbeidsprosjekter
  • Arbeidsrotasjon
  • Seminarer og messer
  • Litteratur og tidsskrifter
  • Hjelpe hverandre