Våre verdier

Siden starten på 1970-tallet har Mekonomen vokst på alle måter: bedre produkter og tjenester, økt effektivitet, høyere lønnsomhet og større geografisk spredning. I takt med at vårt selskap har vokst, har vi også blitt tydeligere på vår identitet. Mekonomens verdiord er fundamentet for hvordan vi som medarbeidere i selskapet forventes å opptre – og hvordan vi vil at omverdenen skal oppfatte oss som selskap.

Her kan du lese mer om våre verdier.

Kundeorientering

Vi setter kunden først og innfrir våre kunders forventninger. Våre kunder opplever at vi sørger for helheten.

Fleksibilitet

Vi søker nye idéer og vi endres hele tiden for å møte behovene hos nåværende og fremtidige kunder. Vi oppfattes som nytenkende av våre kunder.

Ansvar

Vi tar ansvar for vår omverden, våre ressurser og vårt miljø. Våre kunder forbinder oss med høy kvalitet. Internt innebærer ansvar også at vi har tillit til våre medarbeideres kunnskap og evner. Vi har et lederskap som bidrar til at våre medarbeidere er motivert, lojale og at de opplever medvirkning i selskapets utvikling.

Kjøpmannskap

Vi presterer gode økonomiske resultater, med en balanse mellom kortsiktige og langsiktige perspektiver. Vi oppfattes som rimelige av våre kunder.

Kompetanse

Vi har god fagkunnskap på de områdene vi opererer. Vi oppfattes som troverdige og kunnskapsrike av våre kunder.

Code of conduct

I løpet av de siste årene har vi jobbet med vår Code of Conduct. Det innebærer at vi har samlet de kravene vi stiller til våre leverandører og partnere, og til oss selv.

Mekonomens Code of Conduct dokument behandler blant annet hvordan vi håndterer korrupsjon, menneskerettigheter og arbeidsforhold, miljø- og samfunnsansvar og varsling; ”whistle blowing”, bare for å nevne noen eksempler.

Medarbeiderskapet hos Mekonomen

  • Vi er gode forvaltere av vårt varemerke og tar ansvar for at våre kjerneverdier integreres i det daglige arbeidet.
  • Vi har vilje til å bidra målbevisst til vår fremgang og utvikling.
  • Vi medvirker aktivt til å utvikle vår egen kompetanse.
  • Vårt medarbeiderskap preges av helhetssyn, fleksibilitet, profesjonalitet, ansvarlighet, lojalitet, positivt grunnsyn og høy energi.
  • Vi har høy etikk og moral; vi behandler alle andre som vi selv vil bli behandlet, og vi holder det vi lover.
  • Vi respekterer hverandre og hverandres meninger, vi er alle viktige i selskapet.
  • Vi er kundeorientert og setter kunden foran i alt vi gjør.