Ekstralys

Standard belysning på kjøretøy er viktig for å sikre trafikksikkerheten. God belysning gjør det mulig for sjåfører å se godt i mørket og ved dårlig vær, og bidrar dermed til å redusere risikoen for ulykker. I Norge er det Statens vegvesen som har ansvar for å fastsette krav til standard belysning på kjøretøy. Disse kravene er nedfelt i forskrift om kjøretøy og vegtrafikk.

 

Frontlykter

Frontlykter er den viktigste delen av kjøretøyets belysning. De skal gi god belysning av veien foran kjøretøyet, og skal være slik at de ikke blender andre trafikanter.

Frontlykter kan være halogen, xenon eller LED. Halogenlykter er de vanligste, og er relativt billige. Xenonlykter gir bedre lysutbytte enn halogenlykter, men er dyrere. LED-lykter er det nyeste og mest moderne alternativet, og gir svært godt lysutbytte.

 

Baklykter

Baklykter er også viktige for å sikre trafikksikkerheten. De skal gjøre det mulig for andre trafikanter å se kjøretøyet bakfra, og skal være slik at de ikke blender andre trafikanter.

Baklykter kan være halogen, xenon eller LED. Halogenlykter er de vanligste, og er relativt billige. Xenonlykter gir bedre lysutbytte enn halogenlykter, men er dyrere. LED-lykter er det nyeste og mest moderne alternativet, og gir svært godt lysutbytte.

 

Andre lys

I tillegg til frontlykter og baklykter, kan kjøretøyer også være utstyrt med andre lys, for eksempel:

Blinklys: Blinklys brukes til å signalisere at kjøretøyet skal svinge eller endre kjøreretning.

Nødlys: Nødlys brukes til å varsle andre trafikanter om at kjøretøyet er stanset eller har problemer.

Reverslys: Reverslys brukes til å lyse opp veien bak kjøretøyet når det kjøres baklengs.

Parklys: Parklys brukes til å vise at kjøretøyet er parkert.

 

Krav til belysning

Kravene til standard belysning på kjøretøy varierer avhengig av kjøretøyets type og vekt. For eksempel har tunge kjøretøyer strengere krav til belysning enn personbiler.

Noen av kravene til standard belysning på kjøretøy er:

  • Frontlykter skal være montert på begge sider av kjøretøyet
  • Baklykter skal være montert på begge sider av kjøretøyet
  • Blinklys skal være montert på begge sider av kjøretøyet
  • Nødlys skal være montert i front og bak på kjøretøyet
  • Reverslys skal være montert i bak på kjøretøyet

 

Vedlikehold av belysning

Det er viktig å vedlikeholde kjøretøyets belysning for å sikre at den fungerer optimalt. Dette inkluderer å sjekke lyspærer og lykter jevnlig, og å reparere eller bytte ut defekte deler.

God belysning er viktig for trafikksikkerheten. Ved å følge kravene til standard belysning på kjøretøy, bidrar du til å gjøre veiene tryggere for alle.