Iskaldt oppdrag

Iskaldt oppdrag

Hva pleier egentlig å være feil når AC-anlegget slutter å kjøle?

– Det skyldes ofte en lekkasje slik at det blir for lite gass i systemet. Det kan også være at en O-ring har tørket eller at man har fått en sprekk i kondensatoren.

 

Kan man reparere et AC-anlegg?

–    Nei, det er ikke så mange deler å fikse i et AC-system. Man må heller bytte ut det som er slitt og ødelagt.

 

Hvordan kan man finne ut av hva som er feil?

–    Man gjør et søk etter lekkasje. For eksempel kan du blande en sporolje som inneholder et fluorescerende middel med AC-gassen og deretter se med UV-lys for å se hvor det lekker.

 

Ganske ofte ser jeg i bilannonser at selgeren har "fylt på ACén". Er det tilstrekkelig å bare fylle på gassen?

–    Nei, man kan ikke bare fylle på gass uten først å tette lekkasjen. Gassen som lekker ut har en viss miljøpåvirkning.

 

Kan man på en måte verne sitt AC-system slik at det holder lenger?

–Egentlig ikke, det er vanskelig å beskytte. Med tiden vil alle system starte å lekke. Det kan kanskje hjelpe litt om man parkerer tørt og om man tar en motorvask i ny og ne slik at det ikke ligger gammel skitt noe sted.

 

Du som kan dette her, ofte blir det sagt at man skal bruke ACen hele tiden for at den ikke skal skades eller  starte å lekke. Er det en myte?

– Nei, det er ikke en myte. Om systemet ikke blir brukt så står oljene stille og det kan dannes kondens. Det kan lede til lekkasje eller at kompressoren skades, sier Stefan Arekrans.

Publisert: Juni 19, 2017