Velg hvilket bilverksted du vil - og behold nybilgarantien

Velg hvilket bilverksted du vil - og behold nybilgarantien

Velg verksted selv

Fritt verkstedvalg ble til for en rekke år siden som et resultat av at konkurranseregelverket fikk en mer forbrukervennlig utforming.

Fritt verkstedvalg betyr at bileiere har rett til å velge verksted og reservedeler når de selv betaler for service eller reparasjon på sin bil.

Bileieren er fristilt til å benytte seg av et verksted ut fra hva som måtte passe best for ham og ikke være avhengig av å måtte kjøre lange avstander til og fra nærmeste merkeverksted.

Man må også være klar over at selv om garantivilkårene er uklare og gir inntrykk av at du må bruke et merkeverksted, skal du allikevel kunne bruke andre offentlig godkjente verksteder.

 

Garantien gjelder

Konkurransetilsynet har avklart at fritt verkstedvalg ikke skal gå utover hverken nybilgaranti eller rustgarantiene.
Viktig er at arbeidet utføres av et offentlig godkjent bilverksted, at bilfabrikkens spesifikasjoner følges og at det som er gjort dokumenteres utførlig. Det er nettopp denne dokumentasjonen som blir viktig om det måtte oppstå en feil på bilen og når denne faller inn under garantien som følger bilen.

 

I en dom fra 2012 ble det slått fast at en bilprodusent ikke kan tvinge bileiere til sine egne verksteder for å sikre at nybilgarantien skal gjelde. Det er også EU-regler som sier at bilprodusenter må tilgjengelig gjøre verktøy og spesifikasjoner som kreves for at uavhengige verksteder kan utføre service og reparasjoner.

 

Ta vare på kvitteringen

Tidligere var det viktig at serviceheftet ble fylt ut etter hver service. Ved å digitalisere serviceheftene har bilprodusentene forsøkt å låse sine kunder til merkeverkstedene. Kravene til serviceboken ble stoppet i henhold til en nylig dom i Allmänna Klagenemnd (saks 2018-293). Dommen viste at serviceboken ikke måtte fylles inn så lenge det kunne bevises at arbeidet ble utført i henhold til serviceprotokollen, og at de riktige olje- og oljefiltre ble brukt.

 

Garantijobber må tas hos merkeverkstedet

Som følge av at kostnader for garantijobber dekkes av bilprodusenten, skal disse fremdeles utføres av merkeverksteder.

Oppdatert: October 02, 2023