Ikke surf bak rattet – så ille kan det gå!

Ikke surf bak rattet – så ille kan det gå!

I mange land er det helt forbudt å bruke mobiltelefonen mens du kjører, og mange steder kan du ikke engang svare på et anrop med mindre du har telefonen koblet til håndfri.
I Norge får ikke fører av motorvogn bruke mobiltelefon under kjøring. Fører kan likevel bruke mobilen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøring er håndfri eller plassert i en holder.
Det er også viktig å huske på at man skal sørge for å følge aktsomhetsparagrafen når man snakker lovlig i mobilen. Det kan være tilfeller der man bør vente med samtalen til man har parkert bilen. Foreløpig er ikke bruk av annet elektronisk utstyr som GPS eller annet regulert med egen forskrift. Uaktsom bruk av dette faller inn under vegtrafikklovens § 3.

 

Sett på 300 ulykker

Transportstyrelsen har sett på data fra 300 ulykker hvor sjåføren antas å ha brukt mobil eller annet kommunikasjonsutstyr mens de har kjørt bilen for å identifisere hvilke typer ulykker som er mest vanlige. Rapporten "Bruk av mobiltelefon i rapporterte veitrafikkulykker" viser at enkeltulykker er mest vanlig. I 122 av de 300 granskede hendelser var det bare ett kjøretøy involvert. Den nest vanligste ulykken er påkjørsler bakfra. Ifølge rapporten hadde førere i 119 av de 300 ulykkene kjørt inn i et kjøretøy bakfra.

 

Store mørketall

Ingen vet nøyaktig hvor vanlig det er at mobiltelefoner og andre kommunikasjonsenheter spiller en rolle i en ulykke, det er ikke obligatorisk for helsepersonell eller ansatte å rapportere mobiltelefonbruk. Mørketallet er derfor stort, konstaterer Transportstyrelsen i rapporten sin.

Det er i dag mange gode løsninger for å få koblet sin telefon til en håndfri løsning slik at du kan motta anrop. Men husk å ikke bruke mobilen til annet bruk, sett den gjerne på lydløs og legg den vekk når du kjører slik at ditt fokus er på veien.
De norske reglene forbyr all bruk av telefonen som for eksempel SMS, MMS, sjekking av Facebook, mail også videre.

 

Også ulovlig i kø

Selv om du stopper i kø, eller i et veikryss så er du fortsatt kjørende. Det er kun når du har parkert bilen forsvarlig at du kan ta opp din mobiltelefon.

Publisert: October 09, 2017