Givere og kontakter

Drivstoff- og motorstyringssystemer i biler bruker en rekke givere og kontakter for å overvåke og kontrollere motorens ytelse. Disse giverne og kontaktene er ansvarlige for å gi informasjon om motorens status til styringssystemet, som deretter kan bruke denne informasjonen til å justere innstillingene for drivstoffinnsprøytning, tenning og andre motorfunksjoner.

Noen vanlige givere og kontakter for drivstoff- og motorstyring inkluderer:

 • Luftmassemåler: Dette sensoren måler mengden luft som kommer inn i motoren. Denne informasjonen brukes til å beregne riktig mengde drivstoff som skal injiseres.
 • Innløpslufttemperatursensor: Denne sensoren måler temperaturen på innløpsluften. Denne informasjonen brukes til å justere drivstoffinnsprøytningen og tenningen for å sikre optimal ytelse.
 • Oksygensensor: Denne sensoren måler mengden oksygen i eksosgassene. Denne informasjonen brukes til å justere drivstoffinnsprøytningen for å oppnå optimal forbrenning.
 • Kylvæsketemperatursensor: Denne sensoren måler temperaturen på kjølevæsken. Denne informasjonen brukes til å justere drivstoffinnsprøytningen og tenningen for å beskytte motoren mot overoppheting.
 • Drivstofftrykksensor: Denne sensoren måler trykket i drivstoffledningen. Denne informasjonen brukes til å sikre at drivstoffet injiseres riktig.
 • Tenningstidssensor: Denne sensoren måler hastigheten på motoren. Denne informasjonen brukes til å justere tenningen for å sikre optimal ytelse.

Kontaktene som brukes i drivstoff- og motorstyringssystemer inkluderer:

 • Kommunikasjonskontakter: Disse kontaktene brukes til å overføre informasjon mellom de forskjellige komponentene i systemet.
 • Strømkontakter: Disse kontaktene bruker strøm til å drive de forskjellige komponentene i systemet.
 • Signalkontakter: Disse kontaktene brukes til å overføre signaler mellom de forskjellige komponentene i systemet.

Drivstoff- og motorstyringssystemer er komplekse systemer som krever nøyaktige og pålitelige signaler fra giverne og kontaktene. Hvis en av disse giverne eller kontaktene svikter, kan det føre til dårlig ytelse, økt drivstofforbruk og i noen tilfeller til og med motorskade.

Her er en oversikt over hvordan noen av disse giverne og kontaktene fungerer:

 • Luftmassemåleren: Denne sensoren bruker en roterende plate med en tråd for å måle mengden luft som kommer inn i motoren. Platen roterer i takt med luftstrømmen, og tråden genererer et elektrisk signal som er proporsjonalt med luftmengden.
 • Innløpslufttemperatursensoren: Denne sensoren bruker en termisor for å måle temperaturen på innløpsluften. Termisoren er en type motstand som endrer motstanden sin med temperaturen.
 • Oksygensensoren: Denne sensoren bruker en elektrokjemisk prosess for å måle mengden oksygen i eksosgassene. Sensoren genererer et elektrisk signal som er proporsjonalt med oksygenkonsentrasjonen.
 • Kylvæsketemperatursensoren: Denne sensoren bruker en termisor for å måle temperaturen på kjølevæsken. Termisoren er en type motstand som endrer motstanden sin med temperaturen.
 • Drivstofftrykksensoren: Denne sensoren bruker en piezoelektrisk sensor for å måle trykket i drivstoffledningen. Piezoelektrisk sensorer genererer elektrisk spenning når de utsettes for trykk.
 • Tenningstidssensoren: Denne sensoren bruker en Hall-sensor for å måle hastigheten på motoren. Hall-sensorer genererer et elektrisk signal når de utsettes for et magnetfelt.

Disse er bare noen få av de mange giverne og kontaktene som brukes i drivstoff- og motorstyringssystemer. Ved å forstå hvordan disse komponentene fungerer, kan du bedre forstå hvordan bilens motor fungerer og hvordan du kan vedlikeholde den.

På Mekonomen.no finner du kvalitetssikrede reservedeler og biltilbehør fra kjente merker. Ser du etter givere og/eller kontakter har du kommet til riktig sted. Med våre raske leveranser kan du ha dine nye produkter hjemme på bare noen få dager.

Finn deler til bilen min!

Velg bil fra listen