Quiz - Hvordan kjøre i rundkjøringer

Quiz - Hvordan kjøre i rundkjøringer

En rundkjøring er ofte effektivt for å få trafikken til å flyte. Men det er et komplisert system og det kan være vanskelig å kjøre riktig. Det finnes ikke særkilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. De reglene som gjelder ellers, må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring. Har du kontroll på reglene? Ta vår test.

Oppdatert: August 11, 2022