Laster inn…

Mekonomens miljø- og kvalitetspolicy

Her følger en forkortet versjon av vår miljø- og kvalitetsmiljøpolicy.

Miljø

Vi skal redusere energiforbruket og jobbe for bærekraft i energiforbruket. Gjennom å stadig måle og synliggjøre vårt energibehov, samt tydelig vise vår holdning til bærekraftig energiforbruk, skal vi redusere vårt energibehov. Vi skal også redusere vår klimapåvirkning fra våre transportører gjennom å måle og dokumentere vårt transportbehov. Gjennom god planlegging skal vi redusere antall person- og godstransporter og i stedet utnytte ny teknikk. Vår kjemikaliehåndtering skal ha minimal miljøpåvirkning. Dette gjør vi gjennom å øke kompetansen hos våre innkjøpere og utelukkende kjøpe kjemikalier med lav miljøpåvirkning.

Gjenvinning

Mekonomen Norge er medlem av Grønt Punkt Norge. Det sikrer god materialgjenvinning av vår emballasje. Som deltager i denne returordningen er vi med på å ta et viktig samfunnsansvar.

Arbeidsmiljø

Et godt og sikkert arbeidsmiljø er en strategisk viktig del av Mekonomens utvikling og for våre medarbeidere. Målsettingen med Mekonomens innsats på arbeidsmiljøet er å skape en fysisk, psykisk og sosialt sunn og utviklende arbeidsplass for alle medarbeiderne, hvor risiko for arbeidsskader og arbeidsrelatert uhelse forebygges.

Kvalitet

Mekonomens fremgang bygger på at vi har høy leveransesikkerhet, tilgjengelighet og enkelhet i hele verdikjeden, fra leverandør til sluttkunde.

For å nå dette målet kreves:
  • Leverandører som lever opp til Mekonomen krav på både produktkvalitet og leveransekvalitet.
  • IT-system som med høy presisjon kobler sammen bilmodell med riktig reservedel.
  • Vårt sentrallager skal holde en høy leveringsgrad for å sikre at butikker, verksteder og forbrukere får bestilte produkter til avtalte vilkår og avtalt leveringstid.
  • Våre butikker har effektive rutiner for mottak av produkter og rask utlevering av bestilte produkter til kunder og verksteder.
  • Butikkene skal ha et sortiment som oppfyller kundenes krav og de skal ha god kontroll på sortimentet.
  • Effektive rutiner for håndtering av reklamasjoner, for å sikre korrekt behandling av sluttkunden og returnere informasjon til leverandør.

Generelle spørsmål

66 80 55 66 direkt@mekonomen.no

Åpent alle hverdager 7–18.
For Mekonomen mobilitetsgaranti - tast 1, åpent 24/7. Husk å ha ditt reg nr klart.

Spørsmål E-handel

66 80 55 66 e-handel@mekonomen.no

Man-fre: 7-15

30 dagers angrefrist

Fra den dagen du mottak varen

Hente i butikk

Du velger hvordan og hvor varene skal sendes

Fri frakt

Gjelder bestillinger til butikk

Kjente varemerker

Fra bilbransjens ledende merker