Søk sikkerhetsdatablad

En del av produktene du finner i butikkene og her på mekonomen.no inneholder farlige kjemikaler. Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med, eller i nærheten av, farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering og ved senere endringer av databladet.

>> Søk sikkerhetsdatablad